Warto naprawić małżeństwo„Przyszłość świata idzie przez rodzinę” – pisał papież Jan Paweł II. Współcześnie obserwujemy wielki kryzys rodziny. Wniosek nasuwa się sam, że trzeba ratować rodzinę, a najlepiej zacząć od ratowania małżeństwa.

Jacek Pulikowski próbuje przyjrzeć się przyczynom kryzysów w małżeństwach. Aby naprawić swoje małżeństwo trzeba z jednej strony poznać swoje wady, a z drugiej doceniać zalety współmałżonka, nauczyć się dobrej komunikacji. Jak każda naprawa, ta również wymaga kosztów.

Autor podaje różne sposoby naprawy małżeństwa i jednym z nich jest humor, dlatego książka okraszona jest licznymi dowcipami.

Możesz też najpierw posłuchać audycji pana Jacka Pulikowskiego pt. mp3 Warto naprawiać małżeństwo. Audycja ta, jak i wiele innych, jest dostępna na płycie DVD dostępnej w księgarni Izajasz. Tam tez możesz kupić książkę Warto naprawić małżeństwo.

Nota Wydawcy

A jednak przyszłość świata idzie przez rodzinę (Jan Paweł II) i nie wolno pozwolić by świat zginął. Trzeba więc ratować rodzinę. Od czego zacząć?

Od ratowania własnej rodziny. A ratowanie rodziny od ratowania małżeństwa.

A ratowanie małżeństwa od… zmiany siebie.

 

Spis treści

Słowo wstępne
Wstęp do wątku dowcipnego
Boży fundament
Przyczyny kryzysów małżeńskich

 1. Egoizm – zaprzeczenie miłości
 2. Kobiecość i męskość
 3. Kobiecość
  Predyspozycje
  Delikatność, subtelność
  Podzielność uwagi
  Komunikowanie o uczuciach
 4. Męskość
  Koncentracja uwagi na „dziele”
  Świadomość celu działania
 5. Porównanie kobiety i mężczyzny na wybranych terenach
  Praca i odpoczynek
  Poczucie wartości
  Sposób reagowania
 6. Sprawowanie władzy

Spojrzenie na płciowość i płodność
Docenianie małżonka
Teściowie

 • Przyczyny trudności z teściami

Komunikacja

 1. Cel komunikacji
 2. Manipulacja pod sztandarami komunikacji
 3. Środki komunikacji
 4. Łańcuch komunikacji
  Informacja zwrotna
  Słuchanie
  Aktywne słuchanie
 5. Przeszkody w komunikacji
  Nieświadomość celu
  Rozmowa o wszystkim
  Rozmowa w gniewie
  Pokusa porównywania się, wygrywania, pokonywania
  Niedojrzałość osób
  Nieświadomość różnic między osobami
  Nieumiejętność wypowiadania swych myśli
  Nieumiejętność słuchania
  Brak czasu
 6. Błędy w komunikacji
  Błędy na poziomie intencji
  Błędy na poziomie przekazu
  Błędy na poziomie odbioru
 7. Wiedza w pigułce
 8. Analiza transakcyjna Berne’a
 9. Posługiwanie się innym „językiem miłości”

Komunia małżeńska owocem dobrej komunikacji
Czego nie robić, by wygrać małżeństwo?

 • Po pierwsze: nie kierować sięegoizmem
 • Po drugie: nie igrać z uczuciami
 • Po trzecie: nie ranić
 • Po czwarte: nie rozstawać się (na dłużej)
 • Po piąte: nie zapominać o drobiazgach
 • Po szóste: nie unikać rozmów
 • Po siódme: nie odchodzić od Boga

Rodzina dziś
Do wątku z dowcipami